Ingen strøm

 

Er strømmen i hele huset eller lejligheden pludselig forsvundet, bør du - hvis du bor i tættere bebygget område - først konstatere om det samme er tilfældet for resten af opgangen/boligblokken. I så fald tyder det på en fejl fra elforsyningen, læs nærmere her

Er det kun et problem hos dig, og er det alt strøm i hele hjemmet der er forsvundet, skyldes det sandsynligvis at relæet er slået fra.

Alle moderne installationer er - for din egen sikkerheds skyld - beskyttet af et såkaldt HFI/HPFI-relæ. Visse af sådanne modeller kan i tilfælde af tordenvejr koble ud, og efterlader dit hjem ude strøm.
Der er også mulighed for, at fejl på apparater/installationer i dit hjem kan koble afbryderen fra.

Hvis du oplever at relæet er slået fra under et tordenvejr, kan det umiddelbart kobles ind igen. Relæet kan se ud på flere måder, fælles for dem alle er at det er en form for kontakt der kan stå på enten 0/1 eller ON/OFF, og er placeret nær elmåler og sikringer.

Det kan enten være en kontakt du skal dreje på, eller skubbe op eller ned. Se eksempler herunder

OBS! Er relæet koblet ud uden det har været i forbindelse med tordenvejr, læs da videre under billederne

Har du denne type i hjemmet er relæet koblet ud hvis kontakten er drejet ned på 0. Drej kontakten så den vender som vist på billedet for at koble relæet ind igen

 

Har du denne type i hjemmet er relæet koblet ud hvis kontakten er drejet ned på 0. Drej kontakten så den vender som vist på billedet for at koble relæet ind igen

 

Har du denne type i hjemmet er relæet koblet ud hvis kontakten er drejet op på 0/OFF. Drej kontakten så den vender som vist på billedet for at koble relæet ind igen

Har du denne type i hjemmet er relæet koblet ud hvis kontakten vippet ned på 0/OFF. Vip kontakten op som vist på billedet for at koble relæet ind igen

 

Er relæet slået fra, uden at det har været i forbindelse med tordenvejr, er der stor sandsynlighed for, at dette skyldes en fejl i selve installationen i hjemmet, eller i et af de apparater der er tilknyttet. I dette tilfælde vil afbryderen koble ud igen (dreje tilbage på 0/OFF) umiddelbart efter du har slået den til.

Løsningen er at slukke for alle strømforbrugende apparater i hjemmet, og derefter koble afbryderen ind igen. Du kan nu tænde apparaterne et efter et; når relæet igen slår fra, har du fundet det fejlramte apparat. Sluk dette apparat, og slå relæet til igen. Apparatet bør herefter kasseres eller repareres.

Kan du ikke umiddelbart identificere hvilket apparat der forårsager fejlen, kan du bruge denne metode, hvor alle sikringsgrupper slukkes, og derefter tændes en efter en (læs videre under billederne)

1 til 3 sikringer sidder sammen med ON/OFF eller 0/1-knapper - dette kaldes en sikringsgruppe. Antallet af sikringsgrupper i en installation kan variere.
De mest benyttede typer er afbilledet her


Denne type sikringsgruppe slukkes ved at trykke en gang på alle kontakter markeret med 0, således at alle 1-knapperne "popper ud"

 


Denne type sikringsgruppe ("automatsikringer") slukkes ved at vippe samtlige kontakter nedad på OFF

 


Denne type sikringsgruppe slukkes ved at trykke 0/1 kontakten over sikringerne på 0

 

Når alle sikringsgrupper er slået fra, bør det være muligt at koble relæet til igen uden problemer (se øverst på denne side).
Herefter tændes for sikringsgrupperne, stille og roligt, en efter en (tryk kontakten på 1/ON) indtil relæet igen slår fra. Du har nu fundet den fejlramte gruppe. Sluk for den gruppe der fik relæet til at slå fra, slå relæet til igen, og tænd de resterende grupper.

Du ved nu, at fejlen skal findes i et af de apparater der endnu ikke har strøm. Sluk alle de apparater der nu ikke har strøm (træk om muligt stikket ud af kontakten). Det skulle nu være muligt at koble den sidste sikringsgruppe til, uden at relæet slår fra. Du kan nu tænde apparaterne et efter et; når relæet igen slår fra, har du fundet det fejlramte apparat. Sluk dette apparat, og slå relæet til igen. Apparatet bør herefter kasseres eller repareres.

Slår relæet fortsat fra eller kan du ikke identificere hvilket apparat der forårsager fejlen - sluk gruppen, og kontakt elektriker.

Hvis relæet slår fra igen, selv med alle sikringsgrupper slukket, tyder det på at relæet er defekt. Kontakt i så fald den lokale elektriker for udbedring/udskiftning.

 


Previous page: Forside
Next page: Noget strøm


www.000webhost.com